Tin tức

Lễ Giao – Nhận đồ án tốt nghiệp
     Sau 5 tuần thực tập (19/12/2016 – 21/1/2017) tại các đơn vị thực tập đã được phân công và bảo vệ thành công báo cáo thực tập ngày 13/02/2017...
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11
Chúc mừng tân PGS.TS Nguyễn Thanh Chương
    Bộ môn Kinh tế Vận tải - Du Lịch hết sức vui mừng và đầy phấn khởi chúc mừng trưởng bộ môn - TS. Nguyễn Thanh Chương nhận được chứng nhận đạt...
Thông báo 01 về việc tổ chức Hội thi Văn nghệ lần 1 năm 2016
- Tổng duyệt chương trình diễn ra ngày 11/11/2016 (13h00-16h00) thứ tự tổng duyệt của các tiết mục sẽ được thông báo cụ thể sau. Địa điểm hội...
Tổ chức Hội thi văn nghệ lần 1 năm 2016 Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch
Thực hiện chương trình công tác năm học 2016-2017 của Bộ môn KTVT-DL, Ban tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Văn nghệ lần 1 năm 2016 với...
Lễ Giao – Nhận đồ án tốt nghiệp
     Sau 5 tuần thực tập (19/12/2016 – 21/1/2017) tại các đơn vị thực tập đã được phân công và bảo vệ thành công báo cáo thực tập ngày 13/02/2017...
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11
Chúc mừng tân PGS.TS Nguyễn Thanh Chương
    Bộ môn Kinh tế Vận tải - Du Lịch hết sức vui mừng và đầy phấn khởi chúc mừng trưởng bộ môn - TS. Nguyễn Thanh Chương nhận được chứng nhận đạt...
Thông báo 01 về việc tổ chức Hội thi Văn nghệ lần 1 năm 2016
- Tổng duyệt chương trình diễn ra ngày 11/11/2016 (13h00-16h00) thứ tự tổng duyệt của các tiết mục sẽ được thông báo cụ thể sau. Địa điểm hội...
Tổ chức Hội thi văn nghệ lần 1 năm 2016 Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch
Thực hiện chương trình công tác năm học 2016-2017 của Bộ môn KTVT-DL, Ban tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Văn nghệ lần 1 năm 2016 với...