Lễ phát động phong trào phát triển văn hóa đọc trong sinh viên trường ĐH GTVT và khai mạc tuần trưng bày sách - Báo chí.

Chào mừng ngày sách Việt Nam trường ĐH GTVT, trung tâm thư viện trường ĐH GTVT, Đoàn thanh niên, CLB Thủ lĩnh sự thay đổi, CLB bạn yêu sách UTC đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động:
- Lễ phát động phong trào phát triển văn hóa đọc trong sinh viên trường ĐH GTVT và khai mạc tuần trưng bày sách - Báo chí.
- Lễ trao tặng tài liệu bình đẳng giới của tổ chức Plan International cho trường ĐH GTVT
- Ra mắt câu lạc bộ Bạn yêu sách UTC
Sau đây là một số hình ảnh chuỗi hoạt động:

Nguồn KVD

Danh mục: