Lịch sử hình thành phát triển

 Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch có tiền thân là bộ môn Vận tải ô tô, được thành lập năm 1963, là một trong ba bộ môn đầu tiên của khoa Vận tải – Kinh tế, trường Đại học GTVT. Với bề dầy truyền thống trên 50 năm, trải qua các mốc lịch sử cùng nhà trường, bộ môn đã có sự thay đổi tên cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đòi hỏi của thực tiễn:

-      Năm 1963 – 1968: Bộ môn Vận tải ô tô

-      Năm 1968 – 1998: Bộ môn Kinh tế vận tải ô tô.

-      Từ năm 1999 – nay: Bộ môn KINH TẾ VẬN TẢI & DU LỊCH

            Bộ môn xác định phương châm là Chất lượng - Đổi mới - Phát triển sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành về các mặt chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và cộng tác với các đơn vị trong và ngoài trường, các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp về lĩnh vực vận tải, du lịch để luôn gắn kết giữa đào tạo với thực tế sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.