Thông báo Danh sách sinh viên K57 thiếu hồ sơ

Hiện nay còn một số sinh viên khóa 57 chưa hoàn thành thủ tục về hồ sơ, giấy tờ, danh sách như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN K57 THIẾU HỒ SƠ

TT

Họ và tên

Mã SV

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Khải

160201101

Chưa nộp Hồ sơ sinh viên

2

Phạm Hùng Mạnh

160301772

‘’

3

Đặng Quốc Anh

160401843

‘’

4

Lê Đình Ngọc

160501952

‘’

5

Phạm Quang Tuấn

162602050

‘’

6

Nguyễn Mạnh Linh

160602082

‘’

7

Nguyễn Đăng Duy

160113226

‘’

8

Trần Tuấn Minh

160313444

‘’

9

Trần Văn Thanh Tùng

161513927

‘’

10

Lê Minh Công

160104153

‘’

11

Đoàn Thị Duyên

161004585

‘’

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K57 THIẾU GIẤY TỜ TRONG HỒ SƠ

TT

Họ và tên

Mã SV

Ghi chú

1

Nguyễn Viết Quyền

160201160

Thiếu Học bạ

2

Mai Tiến Đạt

160201256

Thiếu Học bạ + bằng TN THPT

3

Bùi Thế Vương

160401863

Thiếu Học bạ

4

Nguyễn Bá Thành

160501941

Thiếu Học bạ

5

Lê Trọng Nghĩa

160802366

Thiếu giấy khai sinh

6

Nguyễn Thiện Hùng

161803989

Thiếu giấy khai sinh

7

Nguyễn Khắc Quyền

160204335

Thiếu Học bạ

8

Nguyễn Thị Hà

161204601

Thiếu Học bạ

 

Yêu cầu những sinh viên có tên trong danh  sách trên khẩn trương nộp bổ sung những giấy tờ còn thiếu trước ngày 27/10/2016.

Địa điểm thu hồ sơ: Phòng CTCT&SV (Phòng 207 – Hội trường lớn)

Sinh viên cần giải đáp, liên lạc qua số điện thoại: 0912. 463. 586

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG HỒ SƠ SINH VIÊN K57_0.doc