Thông báo Mời tham dự cuộc thi hùng biện "Thành phố an toàn cho em gái"

Kính mời các thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên tham dự cuộc thi hùng biện về chủ đề "Thành phố an toàn cho em gái"

Bộ môn rất vinh dự khi có 2 sv Phạm Ngọc Bích Quan Hải Yến lớp KTVT ôtô K56 đại diện cho trường ĐH Giao thông vận tải dư thi cùng đội thi các trường bạn.

Rất mong các thầy cô cùng các bạn thu xếp thời gian tới tham dự:

Thời gian: 18h00 ngày 18.05.2018

Địa điểm: Hội trường lớn ĐH Giao thông vận tải.