Hội thảo phát triển hệ thống VTHKCC an toàn, thân thiện, bền vững ở các đô thị Việt Nam

Ngày 20/6/2019, hai bộ môn: Kinh tế vận tải & Du lịch và bộ môn Vận tải đường bộ & thành phố thuộc khoa Vận tải - Kinh tế trường Đại học Giao thông Vận tải đã kết hợp cùng Plan International Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Hà Nội". Chương trình đã diễn ra thành công với sự đóng góp lớn của các nhà khoa học tại các trường Đại học, đại diện của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Viện chiến lược và phát triển Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị Hà Nội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VTHKCC và các chuyên gia từ tổ chức Plan Internatiaonal Việt Nam cũng như các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự tham gia của các nhà quản lý, các nhà báo, các cơ quan báo chí truyền thông và hơn 100 sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải.

Hội thảo đã thu nhận được các ý kiến và bài viết khoa học, mang tính thời sự, phản ánh được hiện trạng, thực tế của Vận tải hành khách công cộng hiện nay ở đô thị Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng mang đến góc nhìn, kinh nghiệm của các nước phát triển về Vận tải hành khách công cộng đô thị đảm bảo an toàn, thân thiện, bền vững.

Một số báo đưa tin về sự kiện:

http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn/dau-tu-phat-trien/xe-buyt-se-van-la-phuong-tien-cong-cong-chu-dao-cua-ha-noi-trong-20-nam-nua-10788.html

http://laodongxahoi.net/phat-trien-he-thong-van-tai-hanh-khach-cong-cong-an-toan-than-thien-co-so-phat-trien-ben-vung-o-do-thi-viet-nam-1312721.html

https://baomoi.com/phat-trien-he-thong-van-tai-hanh-khach-cong-cong-an-toan-than-thien-ben-vung/c/31168338.epi

https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/kien-giai-cho-van-tai-cong-cong-o-do-thi-viet-nam-4012516-v.html

http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=81&NewsId=421654

 

Nguồn: KVD

 

Danh mục: