Gặp mặt các thế hệ thầy và trò ngành kinh tế và tổ chức vận tải ôtô 08-11-2015