Thông báo {01} kế hoạch triển khai "Ngày hội truyền thống thầy và trò Bộ môn Kinh tế Vận tải & Du lịch 2018"

Lịch triển khai các nội dung tổ chức chương trình “Ngày hội truyền thống thầy và trò bộ môn Kinh tế Vận tải & Du lịch 2018”

1. Các lớp đăng ký và báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung thi với các đội trưởng phụ trách các nội dung trong ngày 15.11.2018

Nguyễn Trọng Nghĩa

0364683666

Tổ chức trò chơi

Phạm Ngọc Bích

0971332797

Tổ chức thời trang

Cao Quỳnh Nga

0397663585

Tổ chức báo tường

2. Họp BTC chốt lại các vấn đề tổ chức 14h30 ngày 15.11.2018

3. Họp BTC + đội hỗ trợ BTC để phân công nhiệm vụ 14h30 ngày 16.11.2018

4. Tập catwalk cho phần nội dung thi thời trang + tập dượt MC chương trình 14h30 ngày 17.11.2018

Các lớp đăng ký mỗi lớp 2 bạn hỗ trợ BTC theo link sau: https://drive.google.com/open?id=147aSu96434IlZ5a2m7dv5GbPVYZGelv1Dt0p9alm8do

Yêu cầu có trách nhiệm và tuân thủ sự phân công của BTC

Nguồn BTC