Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

TT

Họ và tên

Thời kỳ

Tên bộ môn

1

Phạm Lưu Phương

1962 - 1962

Bộ môn Vận tải ô tô

2

Nguyễn Ái Liệt

1963 - 1964

Bộ môn Vận tải ô tô

3

Phạm Ánh

1964 - 1966

Bộ môn Vận tải ô tô

4

Trần Quảng Khung

1966 – 1969

1970 – 1980

Bộ môn Vận tải ô tô

5

Lê Thái Lĩnh

1969 – 1970

1980 – 1988

1993 - 1998

Bộ môn Vận tải ô tô

6

Nguyễn Văn Thụ

1988 – 1989

1992 – 1999

1999 – 2001

2001 - 2009

Bộ môn Vận tải ô tô;

Kinh tế vận tải ô tô;

Kinh tế vận tải & du lịch

Quy hoạch & quản lý GTVT

7

Nguyễn Kim Thuận

1990 - 1993

Bộ môn Vận tải ô tô

8

Từ Sỹ Sùa

1998 - 2012

Bộ môn Vận tải đường bộ & thành phố

9

Vũ Hồng Trường

2001 - 2004

Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch

10

Nguyễn Thị Thực

2004 - 2010

Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch

11

Nguyễn Thanh Chương

2010 - nay

Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch

12

Trần Thị Lan Hương

2012 - nay

Bộ môn Vận tải đường bộ & thành phố

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

TT

Họ và Tên

Khóa, nơi đào tạo

Ghi chú

1

Phạm Lưu Phương

Cục Vận tải ô tô

 

2

Nguyễn Ái Liệt

CHND  Trung Hoa

 

3

Nguyễn Văn Hanh

Trường ĐH KTQD

 

4

Phạm Ánh

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

 

5

Trương Bá

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

 

6

Trần Quảng Khung

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

 

7

Lâm Văn Thi

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

 

8

Lê Thái Lĩnh

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

04.37664848

9

Lê Văn Thọ

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

 

10

Nguyễn Chí Đốc

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

 

11

Vũ Huy Lộc

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

04.39780480

12

Dương Văn Tiệm

Lớp Vận tải ô tô khóa 1

 

13

Hồ Đăng Khải

Lớp Vận tải ô tô khóa 2

 

14

Nguyễn Văn Dũng

Lớp Vận tải ô tô khóa 2

 

15

An Văn Khánh

Lớp Vận tải ô tô khóa 2

 

16

Lê Sỹ Tác

Liên Xô

 

17

Trịnh Chí Thiện

Liên Xô

 

18

Võ Huỳnh

Lớp Vận tải ô tô khóa 3

 

 

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

TT

Họ và Tên

Khóa, nơi đào tạo

Ghi chú

19

Lưu Đức Mười

Lớp Vận tải ô tô Khóa 3

 

20

Trần Văn Ngái

Lớp Vận tải ô tô Khóa 4

 

21

Lê Phạm Lãng

04.39871444

22

Nguyễn Văn Thanh

 

23

Đặng Hồng Sơn

 

24

Vũ Công Hiểu

04.36642495

25

Vi Quốc Hùng

Đại học Bách khoa

 

26

Nguyễn Ngọc Hải

Lớp Vận tải ô tô Khóa 5

04.38216264

27

Trần Đôn

Lớp Vận tải ô tô Khóa 6

04.37840544

28

Đào Tiến Đạt

Lớp Vận tải ô tô Khóa 7

 

29

Phạm Thông

 

30

Bùi Văn Sắt

ĐH Kinh tế - kế hoạch

 

31

Nguyễn Kim Hoán

Đại học Sư phạm

04.39760708

32

Lê Xuân Thụ

Cộng hòa Tiệp Khắc

 

33

Nguyễn Văn Thụ

Lớp Kinh tế vận tải Ô tô Khóa 8

0903429929

34

Nguyễn Xuân Hoàn

0982298156

35

Nguyễn Kim Thuận

0913202791

36

Trần Duy Vân

Lớp Kinh tế vận tải ô tô Khóa 10A

0912231376

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

TT

Họ và Tên

Khóa, nơi đào tạo

Ghi chú

37

Từ Sỹ Sùa

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K11

0903631762

38

Phan Tiến Đức

Cộng hòa Tiệp Khắc

 

39

Nguyễn Thị Thực

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K13

0989650916

40

Đặng Minh Đoàn

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K16

 

41

Nguyễn Đức Điền

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K17

 

42

Trần Thị Lan Hương B

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K19

0983120862

43

Nguyễn Xuân Giang

 

44

Trần Quang Bình

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K20

 

45

Nguyễn Thị Tường Vi

04.37664847

46

Lê Xuân Lan

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K21

0988267888

47

Vũ Hồng Trường

Liên Xô

0903469846

48

Trần Thị Lan Hương A

Đại học Đường thủy K18

04.37915185

49

Nguyễn Thị Hồng Mai

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K27

0912631137

50

Nguyễn Thị Phương

Đại học đường thủy K20

04.62952427

51

Nguyễn Thanh Chương

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K29

0913348701

52

Trần Hữu Minh

Lớp Kinh tế vận tải ô tô K33

0936173906

53

Khuất Việt Hùng

0903465896

54

Hoàng Văn Hào

Vận tải sắt K32

0918684444

55

Trịnh Tú Anh

Lớp Kinh tế vận tải hàng không K 37

0909758919

 

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

TT

Họ và Tên

Khóa, nơi đào tạo

Ghi chú

56

Đoàn Thanh Tân

Vận tải - Kinh tế ĐB&TP K40

0906282269

57

Lâm Quốc Đạt

0986989317

58

Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

59

Lê Xuân Trường

Vận tải - Kinh tế ĐB&TP K42

0978988585

60

Lê Thùy Linh

Kinh tế vận tải hàng không K42

0904325382

61

Trần Văn Giang

Kinh tế vận tải du lịch K43

0918353688

62

Hà Thanh Tùng

Vận tải - Kinh tế ĐB&TP K43

0983052704

63

Hoàng Hải Sơn

Quản lý khai thác cảng hàng không K45

0986518161

64

Nguyễn Minh Hiếu

Vận tải - Kinh tế ĐB&TP K46

0904294424

65

Vũ Thị Hường

Kinh tế vận tải du lịch K46

0971658138

66

Vũ Quang Dũng

Kinh tế vận tải ô tô K47

 

67

Lương Tuấn Anh

Vận tải – Kinh tế ĐB & TP K47

0948406888

68

Nguyễn Thị Như

0977064589

69

Trịnh Thanh Thủy

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

0914365166

70

Thạch Minh Quân

Cộng hòa liên bang Nga

0945486123

71

Phạm Thị Thu Hằng

Kinh tế vận tải thủy bộ K51

0972571238