Thông báo mời tham dự hội thảo “Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt nam”

     Thị trường kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô hiện nay đang có nhiều biến động, với sự xuất hiện của các loại hình kinh doanh mới, đòi hỏi sự thay đổi về cơ chế chính sách, đảm bảo điều kiện hoạt động và quản lý chất lượng dịch vụ cung ứng. Trước sự đòi hỏi của thực tế và với vai trò là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải, bộ môn Kinh tế Vận tải & Du lich Khoa Vận tải – Kinh tế thuộc trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức hội thảo “Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam”. 

     Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo diễn đàn thu nhận ý kiến đóng góp cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý các doanh nghiệp vận tải.
     - Thời gian: 08h00 ngày 18.05.2018
     - Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 4 nhà A8
     - Thành phần tham dự: Vụ vận tải – Bộ GTVT; đại diện Sở GTVT các tỉnh thành phố; đại diện doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định; đại diện doanh nghiệp vận tải taxi; đại diện doanh nghiệp vận tải cho thuê xe hợp đồng; các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học…
     Kính mời các thầy cô, các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản trị, các bạn sinh viên quan tâm tới tham dự Hội thảo.