DANH SÁCH THỨ TỰ TIẾT MỤC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

DANH SÁCH THỨ TỰ TIẾT MỤC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

16/11/2016

STT
Tên tiết mục
Thể loại
Chuyên ngành
1
Hãy vươn cao hơn
Tốp ca
Kinh tế vận tải ôtô
2
Hãy đến với con ngườiViệt Nam tôi
Tốp ca
Kinh tế vận tải du lịch
3
Những tháng năm dấu yêu
Song ca
Kinh tế vận tải hàng không
4
Xinh tươi Việt Nam
Tốp ca
Kinh tế vận tải thủy bộ
5
Múa sen + Bống bống bang bang
Múa
Kinh tế vận tải du lịch
6
Người thầy
Song ca
Kinh tế vận tải thủy bộ
7
Bay qua biển Đông
Nhạc kịch
Kinh tế vận tải hàng không
8
Bèo dạt mây trôi
Múa
Kinh tế vận tải ôtô
9
Kỉ niệm trường xưa
Đơn ca
Kinh tế vận tải du lịch
10
Lung linh mai vàng
Múa
Kinh tế vận tải thủy bộ
11
Bài thơ màu mực tím
Đơn ca
Kinh tế vận tải ôtô
12
Mashup
(Quêhươngtôi, Emtrongmắttôi)
Tốp ca
Kinh tế vận tải hàng không

Nguồn BTC