Ngày hội truyền thống thầy và trò Bộ môn Kinh tế Vận tải & Du lịch 2018

 

Kế hoạch tổ chức: Ngày hội truyền thống thầy và trò Bộ môn Kinh tế vận tải – du lịch 2018 kế hoạch tổ chức.doc

Kế hoạch tổ chức hội thao: NGÀY HỘI THẦY VÀ TRÒ BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 2018 - Thể thao.doc

Kế hoạch tổ chức thời trang: NGÀY HỘI THẦY VÀ TRÒ BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 2018 - Thời trang.doc

Kế hoạch tổ chức báo tường: NGÀY HỘI THẦY VÀ TRÒ BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 2018 - Báo tường.doc

(ấn vào phần chữ màu xanh để dowload file về máy tính)

Nguồn: KVD

 

Danh mục: