Giấy mời: Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
KHOA: VẬN TẢI - KINH TẾ
BỘ MÔN: KINH TẾ VẬN TẢI & DU LỊCH
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
GIẤY MỜI
Bộ môn Kinh tế vận tải & Du lịch
 
Trân trọng kính mời:    - Các Quý thầy cô
                                        - Các cựu sinh viên
                                        - Các bạn sinh viên
Tới dự: Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Thời gian: 18h30’, Thứ Tư, ngày 16/11/2016
Địa điểm: Hội trường lớn, Trường ĐH GTVT
      (Số 3 Phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội)
Rất hân hạnh được đón tiếp !
                                                                         Trưởng Bộ môn
 
 
                                                                        TS. Nguyễn Thanh Chương