Thông báo 01 về việc tổ chức Hội thi Văn nghệ lần 1 năm 2016

- Tổng duyệt chương trình diễn ra ngày 11/11/2016 (13h00-16h00) thứ tự tổng duyệt của các tiết mục sẽ được thông báo cụ thể sau. Địa điểm hội trường lớn trường ĐH Giao thông vận tải 

- Thời gian diễn ra hội thi 16/11/2016 (18h00-21h30). Địa điểm hội trường lớn trường ĐH Giao thông vận tải.

Nguồn BTC.

Danh mục: