Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 1/2016

Thời gian dự kiến phát bằng tại miền Bắc là đầu tháng 4, miền nam là giữa tháng 4 năm 2016, Nhà trường sẽ thông báo tới các học viên khi có lịch phát bằng cụ thể.