THÔNG BÁO: Về việc truy cập tài khoản sinh viên trên trang quản lý đào tạo.

Sinh viên K57 lưu ý: 

- Mỗi sinh viên đều được Nhà trường cấp cho 01 tài khoản truy cập trang Quản lý đào tạo tại địa chỉ website: http://qldt.utc.edu.vn 

- Khi sinh viên truy cập vào website Quản lý đào tạo sẽ có yêu cầu khai báo: Tài khoản; Mật khẩu. Tại ô Tài khoản sinh viên nhập Mã sinh viên của mình; Tại ô mật khẩu sinh viên nhập ngày tháng năm sinh của mình.

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có mã SV là 160100001 và có ngày tháng năm sinh là 2/9/1998 thì:

                                          + Nhập vào ô TÀI KHOẢN: 160100001

                                          + Nhập vào ô MẬT KHẨU: 02/09/1998

- Sinh viên bị mất mật khẩu hoặc không thể truy cập vào tài khoản nói trên cần đến phòng 108 nhà A9 để được hướng dẫn và cấp lại mật khẩu theo quy định.

- Hiện nay lớp chuyên ngành chính thức của sinh viên đã hiển thị ngay khi sinh viên đăng nhập vào website Quản lý đào tạo (http://qldt.utc.edu.vn). Sinh viên nhấp chuột vào "TRANG CHỦ" để xem toàn bộ các nội dung, thông tin được hiển thị.

- Phòng ĐTĐH sẽ cập nhật THỜI KHÓA BIỂU theo lớp chuyên ngành vào ngày 24/9/2016; sinh viên xem lịch học trong tài khoản của mình.