Thông báo Fanpage & kênh thông tin của bộ môn

Trang FB của bộ môn bị kiểm duyệt tên và bị bắt thay đổi do vậy đề nghị các bạn sv của Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch:

- tham gia nhóm: Bộ môn Kinh tế Vận tải & Du lịch - Trường ĐH Giao thông vận tải

- Like fanpage của bộ môn: https://www.facebook.com/bomonKTVTDL