Thời khóa biểu chính thức các lớp đại học chính quy khóa 57.

Phòng Đào tạo Đại học cập nhật thời khóa biểu chính thức các lớp đại học chính quy khóa 57 trong tệp đính kèm. Kính đề nghị các Khoa, Bộ môn, và các thầy cô cập nhật và triển khai theo thời khóa biểu này. Các câu hỏi liên quan đến thời khóa biểu, xin trao đổi tại phòng 109 A9 (đ/c Tâm: 01234820556 phụ trách khối ngành khoa Vận tải - Kinh tế) hoặc 110 A9 (đ/c Phương:0918125351, Thủy:0902186809 phụ trách khối ngành các khoa còn lại).

thoi khoa bieu K57.xls