Lịch bảo vệ thực tập cơ sở vật chất năm học 2016-2017.

Nộp quyển đọc duyệt thực tập cơ sở vật chất: sáng T5 - 11.05.2017 (502-A9)

Lịch bảo vệ thực tập cơ sở vật chất năm học 2016-2017.

  - Lớp kinh tế vận tải ôtô K55: 13h30 15.05.2017 - Phòng 204A8

  - Lớp kinh tế vận tải du lịch K55: 8h00 16.05.2017 
- Phòng 204A8 

Nguồn KVD