Quyết định 1494 QĐ-UBND Định mức kỹ thuật & Đơn giá VTHKCC

Quyết định 1494 QĐ-UBND: Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguồn: Thầy Giang KVD